Uran Holding

YÖNETİM POLİTİKASI

VİZYON
Yarın, bugünden daha iyi olmak için; kendine, şirketine, ülkesine güvenen, çalışanları ile sürekli gelişme gösteren ve inşaat taahhüt sektöründe Uluslararası standartlarda ve kalitede hizmet veren lider bir firma olmak.

MİSYON
Kaliteli hizmet ve ürünlerimizi; bilgi ve deneyime dayalı olarak sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırma hedefimizi yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak.

KALİTE
URANSAN A.Ş. yürütmekte olduğu tüm işlerinde; kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak;

* İmal ettiği üründeki veya verdiği hizmetteki katma değeri ve şirketin bir bütün olarak rekabet gücünü arttırarak stratejik hedef olarak, kendi dalında önce Türkiye sonra dünyada bir marka olmayı, sektör ve müşteri değişimine uyum göstermeyi, sürekli geleceği tarayarak risklere karşı hazır olmak ve fırsatları kaçırmamayı,

* Ortamdaki değişim ve gelişmelere en kısa sürede tepki verecek şekilde örgütlenerek, kişisel gelişim ile şirket gelişimi arasında denge kurabilmiş çalışanlarının; şirketin gelişmesine yapacakları katkı ile yansıtacakları içsel enerji ve dinamizmin koordinasyonunu sağlamayı, sürekli eğitim ve iş başında öğrenme ile "öğrenen şirket" olgusunu oluşturmayı,

* Yaşatılan özdeğerden ödün vermeden değişime ve adaptasyona olanak tanıyarak, gelişim için güçlü bir ivme gösteren, tüm çalışanlarının hem yatay hem de düşey iletişiminin de kesintisiz işlemesi ile yaratıcılığının en üst düzeye çıktığı, kendine, şirketine ve ülkesine güvenen, sıradanlığa razı olmayan vizyon sahibi insanlardan oluşan vizyon sahibi bir şirket olmayı,

* "Yarın bugünden daha iyi olmak için kendimizi nasıl geliştirebiliriz?" sorusunu sürekli kendine sorabilmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanarak, aynı işlev ve estetik görüntüyü sağlayan ürünleri araştırıp değer katan yenilikçi çözümler ile müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı hedefleyerek aslında kendini aşmayı.


ÇEVRE ve İSG
* Ulusal ve Uluslararası yasal gerekliliklere ve üye olduğu kuruluşların şartlarına uymayı,

* Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin, iş sağlığı ve güvenliği açısından korunmasını , çevre açısından bilincini ve bu konularda çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın eğitimini sağlamayı,

* Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek riskleri belirlemeyi ve gerekli tedbirleri almayı,

* Doğal; kaynakları etkin kullanarak, faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkları en aza indirmeyi, geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemeyi,

* Uygulanmakta olan kalite,çevre ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin performansının sürdürülebilir olması amacıyla sürekli gelişmesini taahhüt eder.

NERMİN URAN
Y. KURULU BAŞKANI